Koliko košta ortodontska terapija?

Od siječnja 2011.g. imamo ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje pa su troškovi ortodontske terapije za pacijente mlađe od 18 g. života pokriveni od strane HZZO-a. S obzirom da smo limitirani po broju pacijenata koje možemo mjesečno ortodontski zbrinuti, postoji lista čekanja. Savjetujemo Vas da se naručite na pregled i mi ćemo Vas u najkraćem mogućem roku primiti i dati Vam savjet.

Pacijenti koji su već navršili 18 godina i oni koji imaju manje od 18 godina, ali žele odmah započeti ortodontsku terapiju, troškove terapije snose sami.

Cijena terapije varira od slučaja do slučaja, ovisi o kompliciranosti, dužini trajanja terapije i vrsti ortodontskih bravica koje se koriste.

Okvirno rečeno, cijena terapije iznosi između 13.000 i 20.000 kuna, ovisno o težini problema i individualnim potrebama pojedinog pacijenta.

Za točan izračun cijene, svakom pacijentu izradimo individualnu dijagnostiku slučaja, što znači uzimanje otisaka, intraoralno fotografiranje, dvije rentgenske snimke i detaljnu analizu.

Također, nakon dijagnostičkog planiranja, svakom pacijentu se u obliku prezentacije objasni koji je problem u pitanju, rješenje, trajanje planirane terapije i cijena.

Na taj način, svaki pacijent prije početka ortodontske terapije zna koliko će ona trajati i koji će biti ritam plaćanja.