Moram li cijeli iznos ortodontske terapije platiti odjednom?

Ne, cijeli iznos se podijeli na rate i pri svakoj kontroli se plaća dio iznosa, unaprijed dogovoren na konzultacijama prije početka terapije.

Bitno je napomenuti da cijena terapije ostaje ista, bez obzira ako se naknadno pokaže potreba za jednom ili više dodatnih kontrola.

Dakle, cijena koja se plaća je fiksna, i ona predstavlja skup kontrola, ortodonstki aparatić i znanje ortodonta i ne ovisi o broju posjeta za vrijeme terapije.