cjenik

Cijena ortodontske terapije ovisit će o više faktora. Ono što možemo sa sigurnošću reći jest kako cijena ortodontske terapije fiksnim aparatom može iznositi između 2 000 - 2 700 €.

Cijena ortodontske terapije Invisalign alignerima ovisit će o kompleksnosti i vrsti anomalije koju ispravljamo te posljedično o količini aligner udlaga koje će pacijent morati nositi kako bi se ostvario predviđeni ishod terapije.